+381 63 737 44 37

Terazije 5, Beograd

anticadvokat@gmail.com

Fizička lica
Pravna lica

Međunarodno privatno pravo

  • Zastupanje stranih državljana
  • Zastupanje u postupku dobijanja privremenog boravka
  • Spajanje porodice
  • Zastuapnje pred nadležnim organima
  • Priznanje strane sudske odluke
  • Arbitražni sporovi

Problematika privatnopravnih odnosa dobija na složenosti u slučaju da se u nekom aspektu odnosa javi element inostranosti, ovo posebno stoga što privreda i privatnopravni odnosi nisu autarhični a prekogranični saobraćaj veoma živ.

Element inostranosti može se javiti u subjektu, objektu i u pravima i obavezama.
Naše bogato iskustvo u radu sa inostranim klijentima, pre svega iz Ruske Federacije bivših sovjetskih republika, garantuje visko nivo profesionalizma u rešavanju svih problema iz oblasti privatnopravnih odnosa, pravima stranaca, arbitražnog i sudskog rešavanja sporova.

Svakako najzastupljenija jeste procedura priznanja stranih sudskih odluka pred sudovima u Republici Srbiji. Ova procedura  se obavlja pred Višim sudom pred kojim podnosilac zahteva za priznanje ima prebivalište odnosno centar poslovnih i životnih zbivanja i podrazumeva postupak u kome se rešenjem o priznanju praktično uvodi odluka stranog suda u pravni saobraćaj Republike Srbije ili drugim rečima strana odluka na taj način postaje “upotrebljiva” na teritoriji RS.

Skoro svaki pravni odnos građanskog tipa može biti sa elementom inostranosti i na taj način otvoriti pitanje pravo koje države će se primeniti i koji će sud suditi recimo u situaciji kada državljanin Republike Srbije zalključi brak sa državljankom Austrije, nastave da žive u SAD i nakon nekoliko godina braka žele da se razvedu. Na samom početku imamo dva pravna sistema i teritoriju treće države. Upravo norme Zakona o međunarodnom privatnom pravu daju odgovore na sva ova pitanja počev od tačke vezivanja, kolizione norme do određivanja merodavnog prava.

 

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati

Kontaktirajte nas na jedan od sledećih načina:
Telefonom: +381 63 737 44 37
anticadvokat@gmail.com
11000 Beograd, Terazije 5