+381 63 737 44 37

Terazije 5, Beograd

anticadvokat@gmail.com

Fizička lica
Pravna lica

Međunarodno privatno pravo

  • Zastupanje stranih državljana
  • Zastupanje u postupku dobijanja privremenog boravka
  • Spajanje porodice
  • Zastuapnje pred nadležnim organima

Problematika privatnopravnih odnosa dobija na složenosti u slučaju da se u nekom aspektu odnosa javi element inostranosti, ovo posebno stoga što privreda i privatnopravni odnosi nisu autarhični a prekogranični saobraćaj veoma živ.

Element inostranosti može se javiti u subjektu, objektu i u pravima i obavezama.
Naše bogato iskustvo u radu sa inostranim klijentima, pre svega iz Ruske Federacije bivših sovjetskih republika, garantuje visko nivo profesionalizma u rešavanju svih problema iz oblasti privatnopravnih odnosa, pravima stranaca, arbitražnog i sudskog rešavanja sporova.

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati

Kontaktirajte nas na jedan od sledećih načina:
Telefonom: +381 63 737 44 37
anticadvokat@gmail.com
11000 Beograd, Terazije 5