+381 63 737 44 37

Terazije 5, Beograd

anticadvokat@gmail.com

Fizička lica
Pravna lica

Nasledno pravo

  • Pokretanje ostavinskog postupka
  • Osporavanje nasledstva
  • Konsultacije o nasleđivanju
  • Zastupanje pred sudom

Nasleđivanje kao proces prelaska imovine umrlog lica na druga lica, vrlo često zahteva stručnu pravnu pomoć, bilo da je u pitanju nasleđivanje na osnovu zakona, bilo da se radi o nasleđivanju na osnovu testamenta.

Tu smo da Vam pomognemo da rešite svoje probleme, koji su ponekad veoma bolni, budući da se radi o bliskim srodnicima, koji iz nekog razloga nisu u stanju da se oko podele dogovore. Čak i kad je saglasnost naslednika, ili potencijalnih naslednika, oko podele imovine ostavioca na visokom nivou, potrebno je sa aspekta pravne tehnike urediti te odnose na najbolji mogući način  kroz ugovore o doživotnom izdržavanju, ili raspodeli imovine za života.

Testament svakako predstavlja vrlo važan institut naslednog prava obzirom da predstavlja strogo ličnu, jednostranu izjavu volje za to sposobnog lica, kojom ono određuje raspodelu svoje imovina za slučaj smrti.

Zakonom o nasleđivanju regulisana su pitanja ko može biti naslednik, kako sastaviti smrtovnicu i dati nasledničku izjavu. Naslednik se može prihvatiti nasleđa ili se odreći nasleđa. Odricanje od nasleđa u korist ostalih naslednika predstavlja čestu pojavu u ostavinskom postupku kada naslednici iz određenih ličnih razloga ustupaju svoj nasledni deo ostalim srodnicima pozvanim na nasleđe. Prema važećim propisima vođenje ostavinskog postupka poverava se Javnim beležnicima i to od sastavljanja smrtovnice do donošenja rešenja o nasleđivanju.

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati

Kontaktirajte nas na jedan od sledećih načina:
Telefonom: +381 63 737 44 37
anticadvokat@gmail.com
11000 Beograd, Terazije 5