+381 63 737 44 37

Terazije 5, Beograd

anticadvokat@gmail.com

Fizička lica
Pravna lica

Obligaciono pravo

  • Prouzrokovanje štete
  • Sticanje bez osnova
  • Poslovodstvo bez naloga
  • Jednostrane izjave volje

Obligaciono pravo obuhvata onu vrstu odnosa koji se nazivaju obligacionim odnosima  ili prosto obligacijama, to su građanskopravni odnosi između određenih lica koja su jedno drugom obavezna na određeno ponašanje.

U  svojoj osnovnoj komponenti ova vrsta odnosa predstavlja najznačajnije pravne odnose među ljudima. Sve što drugima dajemo ima karakter neke činidbe, dajemo zato što smo na to obavezni, uzimamo stoga što na to imamo pravo.

Izvori obligacionih odnosa u našem pravu su ugovor, prouzrokovanje štete, sticanje bez osnova, poslovodstvo bez naloga i jednostrane izjave volje.

Veoma širok dijapazon ovih pravnih odnosa, zahteva ozbiljan pristup, veliku odgovornost kao i bogato iskustvo zasnovano na prethodno stečenom teorijskom znanju. Spremni smo da odgovorimo na svaki vaš zahtev bilo da je u pitanju naknada štete(materijalana i nematerijalna), ili naplata potraživanja iz ugovornog ili neugovornog odnosa.

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati

Kontaktirajte nas na jedan od sledećih načina:
Telefonom: +381 63 737 44 37
anticadvokat@gmail.com
11000 Beograd, Terazije 5