+381 63 737 44 37

Terazije 5, Beograd

anticadvokat@gmail.com

Fizička lica
Pravna lica

Mediji o nama

Gostovanje na tv Prva 17.07.2018.
Advokat Miloš Antić o poništaju braka
Miloš Antić određivanju staraoca dogovornim putem
Advokat Miloš Antić o starateljstvu
Advokat Miloš Antić o odredjivanju staraoca dogovornim putem (de lege ferenda)
Advokat Miloš Antić o troškovima obrade kredita u sudskoj praksi
Advokat Miloš Antić o prinudnoj naplati alimentacije
Advokat Miloš Antić o alimentacionom odnosu i obavezi izdržavanja
Advokat Miloš Antić o značajnijim institutima porodičnog zakona
Advokat Miloš Antić o elementima bića krivičnog dela prevare
Advokat Miloš Antić o nestalim licama
Advokat Miloš Antić o utvrđivanju očinstva

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati

Kontaktirajte nas na jedan od sledećih načina:
Telefonom: +381 63 737 44 37
anticadvokat@gmail.com
11000 Beograd, Terazije 5