+381 63 737 44 37

Terazije 5, Beograd

anticadvokat@gmail.com

Fizička lica
Pravna lica

Stecaj i likvidacija

  • Konsultacije u slučaju likvidacije
  • Pravne usluge u stečajnom postupku
  • Zastupanje pred Privrednim sudom
  • Pokretanje i vođenje stečaja
  • Pokretanje i vođenje likvidacije
  • Reorganizacija kao mogućnost izbegavanja stečaja

Stečaj i likvidacija, kao načini prestanka privrednih društava, sastavni su deo našeg radnog angažovanja. Zakonom je stečaj koncipiran sa ciljem da reši  probleme u poslovanju preduzeća i naplatu poverilaca, i sprovodi se reorganizacijom ili bankrotstvom. Imajući u vidu da cilj stečaja predstavlja najpovoljnije kolektivno namirenje stečajnih poverilaca ostvarivanjem najveće moguće vrednosti stečajnog dužnika, to zastupanje, bilo društva nad kojim je otvoren stečaj, bilo stečajnih poverilaca zahteva vrlo profesionalan i odgovoran pristup.

Likvidacija predstavlja redovan način prestanka privrednih subjekata uz potpuno namirenje poverilaca privrednog društva, i sprovodi se kada društvo ima dovoljno sredstava za pokriće obaveza, ali postoje drugi razlozi za prestanak društva.

U određenim slučajevima kada kompanija nema dovoljno novca, a ima mogućnosti da radi potrebno je od strane stručnih advokata napraviti dobar plan reorganizacije kako bi se firma revitalizovala i konsolidovala te nastavila da posluje na tržištu.

Ukoliko imate pitanja, možete nas kontaktirati

Kontaktirajte nas na jedan od sledećih načina:
Telefonom: +381 63 737 44 37
anticadvokat@gmail.com
11000 Beograd, Terazije 5